Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Uwalniam się od wszelkich intencji, przymusów i mechanizmów karania siebie i ograniczania siebie

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: