Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem wystarczająco dobry i atrakcyjny pod każdym względem