Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przebaczam sobie, że niewłaściwie korzystałam ze swojego ciała, że nadużywałam je i niszczyłam