Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Doskonale, z łatwością i na luzie zaliczam wszystkie kolokwia i egzaminy na uczelni

Afirmacja znajduje się w kategorii:

Link: