Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Zawsze potrafię zarobić satysfakcjonującą mnie sumę pieniędzy, niezależnie od obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: