Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Promieniuję poczuciem godności, spokojem, miłością, pomyślnością i szczęściem

Darshan z Paramahamsą Vishwanandą Online