Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

W relacjach z innymi jestem sobą, to jest w porządku, gdy zawsze jestem sobą