Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Zawsze dostrajam się do boskich wibracji, bez względu na to, w jakim jestem towarzystwie