Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Mam pod dostatkiem seksu i zbliżeń miłosnych

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: