Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Wybieram trzeźwe i przytomne postrzeganie swojego miejsca w świecie

Afirmacja znajduje się w kategorii:

Link: