Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Wybieram trzeźwe i przytomne postrzeganie Boga i mojej relacji z Bogiem

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: