Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem świętą manifestacją Boga

Afirmacja znajduje się w kategorii:

Link: