Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Otwieram się i jestem gotowy na polepszenie swojej sytuacji, dostrzegam nowe, nawet zaskakujące możliwości poprawy i ułatwień

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: