Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Uświadamiam sobie, na czym polega potencjał drzemiący w każdej boskiej istocie, również we mnie

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: