Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem zdecydowany zrealizować moje najpiękniejsze marzenia, bez oglądania się na pozwolenie innych

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: