Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem godna boskiej miłości, mądrości i mocy w sobie, i akceptuję to