Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Właśnie teraz jest moment mojej twórczej mocy, przejawiam to z wdzięcznością