Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Bóg stworzył mnie na swoje podobieństwo, jako istotę twórczą i spełnioną

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: