Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Bóg stworzył mnie abym radośnie przejawiała mój twórczy potencjał

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: