Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Wszystko jest dla mnie możliwe dzięki boskiej opiece, dzięki odwoływaniu się do intuicji

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: