Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Bóg zawsze mi pomaga w realizacji moich twórczych planów, ponieważ w ten sposób zbliżam się do Niego, ponieważ odkrywam doskonałość w sobie