Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Moje pomysły wzrastają i owocują w bożej w łasce

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: