Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Uwalniam się od pretensji i żalów wobec ludzi, od których dotychczas czułem się zależny

Afirmacja znajduje się w kategorii:

Link: