Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Każda sytuacja ma co najmniej jedno pozytywne, twórcze rozwiązanie, dostrzegam to i chętnie wykorzystuję w swoim życiu

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: