Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Moje myśli, słowa i działania są wypełnione czysta boskością

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: