Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Potrafię widzieć jasno i podejmować efektywne decyzje we wszystkich dziedzinach mojego życia

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: