Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Twórcza radość i entuzjastyczna postawa zawsze towarzyszy mi w drodze osiągania celów