Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Otwieram się na moje najwyższe dobro, przejawiam już teraz w moich myślach, słowach i czynach

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: