Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Wnoszę do świata własną radosną twórczość, dlatego mam sprzyjające okoliczności przejawienia się

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: