Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Daję sobie uwagę i czystą miłość, szczęście, radość i przyjemność, bo jestem godny tego jaki jestem