Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Z Bożą pomocą wszystko jest dla mnie możliwe