Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Twórcze zmiany, które następują w moim życiu, są dla mnie bezpiecznie, ponieważ sam Bóg mnie prowadzi, ochrania i wspiera