Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Zauważam, że jestem czystym, niewinnym, bezpiecznym i szerokim kanałem, poprzez który przepływa i przejawia się Boża Moc - twórcza światłość