Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Żyję w jedności z boskimi wyobrażeniami o mnie, o moich celach i o moich działaniach

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: