Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Wybaczam innym, że hamowali moje twórcze przejawianie się