Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Pozwalam sobie zachować przytomność i trzeźwość umysłu również wówczas, gdy ktoś ocenia mnie i owoce moich twórczych pomysłów

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: