Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Wybaczam sobie, że wierzyłam w swoją niemoc i oddałam innym ludziom władzę nad swoim życiem