Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Wybaczam sobie, że czułem się słabsza i gorsza od innych