Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Mam wystarczająco dużo entuzjazmu i mocy do działania, dostrzegam sens realizacji moich twórczych pomysłów

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: