Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Bóg ochrania mnie i prowadzi zapewniając mi bezpieczną przestrzeń do przejawiania się, swobodnego rozwoju, pracy i życia