Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Potrafię cierpliwie, zdecydowanie i ufnie, realizować swoje długoterminowe cele