Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przebaczam sobie, ze odwróciłam się od Boga, zwalniam się z pokuty za to

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: