Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Z Bożą pomocą uwalniam się od denerwowania, stresowania, nakręcania do walki i to jest dla mnie bezpieczne

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: