Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Z Bożą pomocą uwalniam się od przymusu zazdroszczenia, porównywania się

Afirmacja znajduje się w kategorii:

Link: