Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Koncentruję swoją uwagę na boskiej doskonałości we mnie i w jej przejawach w moim życiu

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: