Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Głębokie zdrowe więzi z ludźmi są dla mnie bezpieczne i naturalne

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: