Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Bóg wspiera mnie w przejawianiu pełni swojej doskonałości

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: