Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem bezpieczna, niewinna i godna wobec Boga