Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Przekonuję się, że moc Boga jest realna tu, w tym świecie

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: