Afirmacje dla CiebieAfirmacja dla Ciebie

Jestem godzien szczęścia, radości, miłości i mocy Boga

Afirmacja znajduje się w kategoriach:

Link: